L’Ajuntament aprova els pressuposts de 2017 per valor de 6.086.000 €

Serveis Socials, Foment de l’associacionisme i obertura del Centre de Dia ​ ​són les principals àrees d’actuació per al proper exercici, a més dels serveis bàsics.
Es prioritza el manteniment dels serveis als ciutadans amb inversions que es faran amb els romanents de Tresoreria.
L’Ajuntament de Ses Salines aprovà ahir, amb els vots a favor de l’equip de Govern, l’abstenció del grup de regidors del Partit Popular i els vots en contra del Pi, els pressuposts de la corporació per a 2017, que arriben als 6.086.000 €.

Segons ha explicat el batle, Bernat Roig, s’han prioritzat les partides pressupostàries destinades als serveis diaris com neteja viària, recollida de residus i transports de fems, que en total s'incrementen en 170.000 €; les ajudes que s’atorguen mitjançant els Serveis Socials, que comptaran amb una pujada de 8.000 €, o també destacar la partida de 40.000 € per a la posada en marxa del Centre de Dia.

“Hem organitzat els pressupostos perquè no falti de res”, ha dit el batle, qui ha especificat que “per fer front a les expropiacions, que no ens ha quedat més remei que assumir, hem hagut d’ajustar moltes àrees”.

L’objectiu del pressupost per a 2017 és ajustar les partides pressupostàries a les necessitats dels ciutadans per garantir la seva qualitat de vida i els serveis principals, posant especial esment en els Serveis Socials, el Foment de l’associacionisme i el Centre de Dia, a més de la recollida i gestió dels residus, la neteja i, en definitiva, “unes polítiques properes al ciutadà amb un pressupost molt real i amb unes inversions que es faran amb els romanents de Tresoreria per evitar l’endeutament”, ha comentat Bernat Roig.

“Continuarem amb les ajudes al teixit associatiu, així com als comerços i al sector turístic, amb l'objectiu d'avançar en la promoció econòmica del municipi. I tot això amb un xifres ajustades, ja que la previsió dels ingressos per al 2017 són els que són”.

Segons el batle, “les necessitats que se'ns exigeix cobrir cada dia són més nombroses, i això no aturarà. I pensam que aquests pressuposts podran cobrir totes les àrees”.
Bookmark and Share
  • Ajuntament de Ses Salines. Tots els drets reservats
  • Adreça: Plaça Major, 1 - 07640
  • CIF: P0705900I
  • Telèfon: (+34) 971 649 117
  • Fax: (+34)971649454
  • Horari general de registre a l'Ajuntament: Dies feiners: de 8 a 14.30 h, dissabtes de 8 a 13.15 h.
  • Centre Cívic: Dies feiners de 8 a 14 hores. Temporada estiu, dissabtes de 9 a 13 h.
  • XHTML
  • WAI
  • CSS