Citació per a l'aixecament de les Actes de Pagament i Ocupació dels béns i drets inclosos en la Unitat d'Actuació 3 (UA- 3) del Terme Municipal de Ses Salines

Situada entre els carrers Via Des Tren, La Pau, Cosme Portell i Homer, pertanyents a propietaris no adherits a la Junta de Compensació de la UA-3.

Publicació web 14 02 2020

Documents