Informació pública expedient 2016/38 Avinguda Marques del Palmer 46 Colònia de Sant Jordi