APROVACIÓ INICIAL MODIF. PUNTUAL NNSS

PER CANVI DE CLASSIFICACIÓ D'UNS TERRENYS EN ZONA INTENSIVA BAIXA I CREACIÓ D'UNA UNITAT D'ACTUACIÓ
Data publicació web 11/01/2019

Source URL: https://www.ajsessalines.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/aprovacio-inicial-modif-puntual-nnss