INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LES LICITADORES I PUBLIC EN GENERAL SOBRE L’ACCES A LA INFORMACIÓ DE LES LICITACIONS I DOCUMENTACIO:

Des del 9 de març de 2.018, els anuncis de licitacions dels contractes de l’Ajuntament de Ses Salines i la resta de documentació de les licitacions que es publiquen en el present perfil es troba allotjada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Les persones interessades poden accedir a la informació i documentació dels contractes a través dels links que per a cada contracte s’insereixen en aquesta web o bé directament a través de la web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic: PLATAFORMA CONTRACTACIÓ DE L'ESTAT


Source URL: http://www.ajsessalines.net/informacio-important-les-licitadores-i-public-en-general-sobre-lacces-la-informacio-de-les