I JORNADES D'ESTUDIS LOCALS

I JORNADES D'ESTUDIS LOCALSLes Jornades d'Estudis Locals són una eina imprescindible i bàsica per tal que un municipi es coneixi a si mateix. Una eina que ha de permetre mirar al futur però tenint molt en compte el seu passat.

Les jornades, que a l'octubre de 2017 celebren la I edició, permeten a investigadors i persones inquietes, mostrar la seva estimació envers la geografia, història, economia, la cultura i la societat de Ses Salines i la Colònia de Sant Jordi. Són treballs rigorosos que treuen a la llum matisos i detalls que sovint queden ocults en la nostra memòria.

Aquestes jornades estan organitzades i coordinades per una comissió científica formada per professionals de Mallorca com són la Dra. Maria Barceló i Crespí, Víctor Alonso Bauçà, Honorat Bauçà Roig, Nadal Burguera Garí i presentada pel regidor de cultura i batle de Ses Salines, Bernat Roig.

Enllaç 


Source URL: https://www.ajsessalines.net/i-jornades-destudis-locals