MODIFICACIÓ PUNTUAL N.S. MODIFICACIÓ ARTICLE 141 BIS

Data publicació web 16/05/2019


Source URL: https://www.ajsessalines.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/modificacio-puntual-ns-modificacio-article-141-bis