Citació per a l'aixecament de les Actes de Pagament i Ocupació dels béns i drets inclosos en la Unitat d'Actuació 3 (UA- 3) del Terme Municipal de Ses Salines

Situada entre els carrers Via Des Tren, La Pau, Cosme Portell i Homer, pertanyents a propietaris no adherits a la Junta de Compensació de la UA-3.

Publicació web 14 02 2020

Documents

Source URL: https://www.ajsessalines.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/citacio-laixecament-de-les-actes-de-pagament-i-ocupacio-dels