ORD. GRAL. 36.- ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LA INSTAL.LACIÓ I FUNCIONAMENT DE MÀQUINES EXPENEDORES DE BEGUDES I ALIMENTS


Source URL: https://www.ajsessalines.net/arxius-i-documents/ordenances-generals/ord-gral-36-ordenanca-general-reguladora-de-la-installacio-i