Convocatòria subvenció per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, sistemes d'eficiència energètica tipus alterna o similars

08-Juny-2022

L'objecte de les presents bases, és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a negocis i habitatges situats al terme municipal de Ses Salines.