L’Ajuntament de Ses Salines aprova el pressupost per 2020 amb més de 6,8 milions d’euros

11-Desembre-2019
La partida més nombrosa és la destinada a despeses de béns corrents i serveis amb quasi la meitat del pressupost.
  • Són uns comptes reals destinats a millorar infraestructures i serveis, i la qualitat de vida dels ciutadans. 
  • Es destinaran 1,2 milions de € a inversions reals finançades amb recursos propis.
     
L’Ajuntament de Ses Salines ha aprovat avui el pressupost municipal per a 2020 que arriba als 6.861.000 € amb els vots a favor de l’equip de Govern municipal (PP, Pi, Ciutadans) i el vot en contra del grup Endavant. 

Segons ha explicat el batle i regidor d’Hisenda, Joan Rodríguez, “és un pressupost realista adaptat a les necessitats dels ciutadans, que aposta clarament per la realització d’obres i projectes destinats a millora la qualitat de vida de tots els veïnats”. “És el pressupost de la gent”. 

De fet, el capítol 2 de despeses en béns corrents i serveis és el que compta amb una major partida pressupostària amb 3.070.421 €, mentre que el capítol 1 destinat a personal és la segona partida més nombrosa amb 2.765.761,01 €. 

Les inversions reals arriben a l’1.251.299,52 €, per a projectes finançats íntegrament per recursos propis, suposen el 8,23% del total del pressupost i destaquen les següents inversions; condicionament de camins rurals (6.000 €), supressió de barreres arquitectòniques (6.000 €), vidrieres de l’escoleta de la Colònia (2.000 €), reforma de parcs infantils (30.000 €), adquisició de bombetes (4.000 €), adquisició de papereres (2.000 €), adquisició de senyals i utillatge de la brigada (12.000 €), equips per a processos d’informació (10.000 €). 

El batle ha assegurat que les inversions que no es puguin executar amb romanents de Tresoreria com el projecte d’asfaltat (150.000 €), i el projecte de reforma de l’enllumenat i eliminació d’avaries (300.000 €), es duran a terme amb crèdits amb els bancs. 

“Hem aconseguit tancar l’exercici actual amb el calaix municipal totalment sanejat i amb un deute zero, però si per assolir projectes de cabdal importància per al municipi hem de demanar crèdits, no dubtarem amb fer-ho perquè consideram que resoldre les problemàtiques i necessitats dels ciutadans és prioritari i respon al nostre compromís amb el poble i la Colònia”, ha conclòs el batle.