Ses Salines ha anunciat la inversió de més de 300.000 euros per convertir la guarderia municipal en escoleta

15-Març-2021

Durant la sessió del Ple de Ses Salines es va anunciar la inversió de 306.000 euros en la guarderia municipal. "Cal recordar que en aquests moments aquesta infraestructura no compleix amb els paràmetres que es demanen des de la Conselleria d'Educació i amb aquesta intervenció volem resoldre totes les deficiències", ha declarat el Batle, Juan Rodríguez. L'objectiu és tenir la certificació com escoleta en els paràmetres de la legislació actual.

Segons el decret 23/2020 que consolidà el text sobre educació de 0 a 3 anys, al seu article 9 esmenta tot una sèrie de requisits que han de complir les instal·lacions del centre, que en aquests moments no es compleixen a Ses Salines. Així amb la intervenció es podrà garantir l'adaptació de les dependències i equipaments a les característiques físiques i psicosocials dels infants, tal com marca el citat decret. Les obres es realitzaran tant a les dependències educatives com a les administratives.

En relació amb aquest tema es va recordar que es va deixar perdre l'oportunitat de construir un nou centre just devora de l'escola de Ses Salines. "Els problemes posats pel Consell de Mallorca per canviar les normes subsidiàries municipals ens ha fet perdre l'oportunitat de tenir l'escoleta en una ubicació immillorable per les famílies del municipi", ha comentat Rodríguez

SOS Turisme

Per altra banda, el Ple municipal va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Ses Salines al manifest de SOS Turisme. Aquesta plataforma social i empresarial demana, amb urgència, plans de xoc efectius en matèria econòmica i de salut pública. "És inqüestionable el pes del turisme a la nostra economia local, per aquest motiu dóna'm el nostre suport a aquesta iniciativa que defensa a moltes persones i empresaris de Ses Salines i la Colònia de Sant Jordi", ha declarat Rodríguez. Així mateix, el Batle ha subratllat que sense vacunes no ni ha salut i sense salut no hi ha economia.