SOIB Reactiva 2023

30-Maig-2024

Aquest programa està destinat a finançar projectes que fomentin la contractació de joves desocupats i persones majors de 30 anys en situació de desocupació de llarga durada, com a col·lectius amb més dificultat d’inserció en el mercat de treball que ha estat objecte de transformacions profundes. Es configura com una política activa de foment de l’ocupació per tal de generar oportunitats d’inserció laboral mitjançant l’adquisició d’experiència professional i mantenir les seves competències professionals, a fi de millorar l'ocupabilitat i transitar cap a una inserció laboral continuada i de qualitat.

El SOIB Reactiva 2023 es distribueix en dues línies d’ajuts. Línia 1: Dirigida a persones joves desocupades majors de 16 i menors de 30 anys sense estudis superiors, inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB i beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Línia 2: Dirigida a persones desocupades de 30 anys o més, en situació d’atur de llarga durada i inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB.

L’Ajuntament, a través d’aquest programa, ha contractat un total de quatre persones com a peons/peones de manteniment i obres públiques; Dues persones joves a la Línia 1 i dues persones majors de 30 anys a la Línia 2.

Les tasques són la neteja d’espais públics (carrers, places, passeig marítim,...) el manteniment i reparació de les voravies, manteniment del mobiliari i elements urbans i el manteniment i neteja d’instal·lacions públiques de tot el municipi de Ses Salines; els nuclis urbans: Ses Salines i Colònia de Sant Jordi. Gràcies a la contractació d’aquestes persones, s’ha pogut reforçar els serveis de neteja municipals durant els mesos de gener de 2023 a juliol 2024.

Cada contractació del projecte té una durada de 6 mesos, els primers contractes, els de la Línia 1, es varen iniciar el dia 21 de desembre de 2023 i finalitzen el 20 de juny de 2024. Les persones contractades dins la Línia 2, varen iniciar els contractes el passat 14 de febrer de 2024 i finalitzen el proper 13 d’agost de 2024.

Aquest projecte ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+). Té un cost de 43.389,32€ €, per contractar un total de 4 persones; 21.694,66 € per a la contractació de dues persones a la Línia 1 i 21.694,66 € per a la contractació de 2 persones a la Línia 2.