SOIB Reactiva Ses Salines 2021

02-Maig-2022

Quatre persones han començat a treballar a l’Ajuntament gràcies al programa SOIB Reactiva.
El programa va dirigit a persones desocupades que no poden inserir-se en el mercat laboral a causa de la actual crisis.

Durant sis mesos, l’Ajuntament de Ses Salines comptarà amb la col.laboració de quatre persones gràcies al programa SOIB Reactiva 2021. Es tracta d’una iniciativa que treballa amb tres línies. Del grup de nous treballadors, dues de les persones contractades són joves desocupats menors de 30 anys (línea 1), una de 30 anys o més en situació d’atur de llarga durada (línea 2), i una altra de 30 anys o més que no compleix amb la condició d’aturat de llarga durada (línea 3).

Totes aquestes persones treballadores desenvoluparan les seves tasques professionals com a membres de la Brigada Municipal, realitzant treballs de neteja i manteniment d’espais públics. Aquest projecte permet que es reforçi el servei de neteja de carrers i vies públiques del municipi, tant a la Colònia com a Ses Salines.

"Soib Reactiva Ses Salines 2021" és el projecte de l'Ajuntament de Ses Salines arran de la convocatòria de subvencions SOIB Reactiva 2021; que ha estat promogut pel SOIB i cofinançat pel FSE i la Conferència Sectorial.

SOIB Reactiva 2021 és un programa de contractació pública a Ajuntaments i Consells Insulars, durant 6 mesos, de persones desocupades que no puguin inserir-se en el mercat laboral a causa de l’actual crisi econòmica com a conseqüència de la COVID-19, amb l'objectiu de poder mantenir les seves competències professionals i millorar la seva requalificació professional. El programa s'estructura en funció de les peculiaritats del col·lectiu que s'ha d'atendre i de les fonts de finançament, en tres línies d'ajuda.
Aquest text serà publicat al web i al facebook de l’Ajuntament de Ses Salines.

https://ajsessalines.net/
https://www.facebook.com/ajuntament.desessalines

soib