Feina i Formació

09-Novembre-2017
Borsa feina per nomenaments interins de tècnic/a d'administració general
Actualitzat dia 25/05/2018 amb acta del tribunal qualificador.
23-Abril-2018
Convocatòria borsa d'interins enginyer/a tècnic industrial
Actualitzat dia 14/06/2018 amb el Decret de la Batlia d'admesos i exclosos.
28-Març-2017
Convocatòria borsa de treball d'operaris de brigada amb categoria de peó
Actualitzat dia 29/03/2017 amb l'anunci de la convocatòria del procés selectiu.
10-Juny-2019
Convocatòria borsa de treball per proveir necessitats urgents existents en la policia local

Amb personal funcionari interí de l'Ajuntament de Ses Salines.

23-Novembre-2017
Convocatòria borsa personal tècnic d'atenció sociosanitària (treballador/a familiar)
Actualitzat dia 07/02/2018 amb el decret d'aspirants aprovats.
29-Novembre-2018
Convocatòria borsa treball tècnic/a administració general adscrit al departament d'urbanisme
Actualitzat dia 30/01/2019 amb el Decret constitució borsa
15-Febrer-2018
Jutge de Pau, titular i substitut
S'obre un termini de quinze dies hàbils perquè les persones que estiguin interessades, i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit dirigit a aquesta Alcaldia.
11-Gener-2019
Oferta de feina al Centre de Dia de ses Salines
L'empresa concessionària de la gestió del Centre de Dia de ses Salines ha obert el termini de presentació de curriculums per cobrir els següents llocs de feina: