03-Consulta pública aprovació Ordenança general núm. 32 ocupació via pública

Publicació web 22/07/2019


Source URL: https://www.ajsessalines.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/03-consulta-publica-aprovacio-ordenanca-general-num-32