06-Exposició pública de l'informe de viabilitat econòmica corresponent a la contractació de la concessió del servei públic de manteniment de les pistes d'atletisme i camp de futbol "Na Ramona" de la Colònia de Sant Jordi

Publicació web 13 12 2019


Source URL: https://www.ajsessalines.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/06-exposicio-publica-de-linforme-de-viabilitat-economica