04-Exposició pública de l'informe de viabilitat econòmica corresponent a la contractació de la concessió del servei públic de l'escola municipal d'educació infantil de primer cicle de la Colònia de Sant Jordi

Publicació web 13 12 2019


Source URL: https://www.ajsessalines.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/04-exposicio-publica-de-linforme-de-viabilitat-economica