ORD. GRAL. 35.- ORDENANÇA DE MESURES PER REGULAR LA PROMOCIÓ, VENDA I CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES


Source URL: https://www.ajsessalines.net/arxius-i-documents/ordenances-generals/ord-gral-35-ordenanca-de-mesures-regular-la-promocio-venda-i