12-Informació pública aprovació inicial expedient cessió gratuïta de bé patrimonial (part de la parcel.la 14 del polígon 5)


Source URL: https://www.ajsessalines.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/12-informacio-publica-aprovacio-inicial-expedient-cessio