16-Informació pública aprovació inicial modificació "Ordenança general núm. 2, reguladora de la circulació, els vehicles a motor i seguretat vial"

Publicació web 23 05 2022


Source URL: https://www.ajsessalines.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/16-informacio-publica-aprovacio-inicial-modificacio-ordenanca