ORD. GRAL. 29.- TREBALLS en BENEFICI de la COMUNITAT


Source URL: https://www.ajsessalines.net/arxius-i-documents/ordenances-generals/ord-gral-29-treballs-en-benefici-de-la-comunitat