17-Anunci d'informació pública de l’esborrany de modificació de l’ordenança general núm. 2 reguladora de la circulació, vehicle de motor i seguretat vial de Ses Salines

Publicació web 13 03 2023

Documents

Source URL: https://www.ajsessalines.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/17-anunci-dinformacio-publica-de-lesborrany-de-modificacio-de