Exposició pública de l'estudi de viabilitat econòmica del contracte de concessió administrativa del domini públic per a la instal.lació, manteniment i explotació de quatre xibius ubicats a les zones verdes i places del T.M de Ses Salines

Publicació web 19 09 2023


Source URL: https://www.ajsessalines.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/exposicio-publica-de-lestudi-de-viabilitat-economica-del