Anuncis

Convocatòria pública de subvencions relatives a l'estudi per el curs acadèmic 2022-2023

La present convocatòria té per objecte garantir la igualtat de tots els ciutadans al dret a l'educació, establint una sèrie d'ajudes destinades a c

Convocatòria subvencions relatives a l’estudi per el curs acadèmic 2021-2022

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de VINT DIES HÀBILS a comptar de l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el Butlletí

Convocatòria pública de subvencions relatives a la promoció dels esportistes locals 2022-2023

La present convocatòria té per objecte fomentar l'esport dins del municipi i en particular recolzar a aquells esportistes locals, que reunint condi

Convocatòria subvencions relatives a la promoció dels esportistes locals 2021-2022

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de VINT DIES HÀBILS a comptar de l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el Butlletí

Aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Ses Salines

El Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Ses Salines té per objecte enfortir la integritat institucional i la lluita contra les irregularitats

Convocatòria pública d'ajuts al transport escolar 2022-2023

L'Ajuntament de Ses Salines vol ajudar a les famílies a suportar el cost afegit que implica la inexistència de Institut d'educació secundària (IES)

Concurs per cobrir la plaça de Capatàs

Les sol·licituds per a participar en el Concurs oposició ser presentessin en el departament de personal de l'Ajuntament en el termini de 15 dies, c