Anuncis

Aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Ses Salines

El Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Ses Salines té per objecte enfortir la integritat institucional i la lluita contra les irregularitats

Convocatòria pública d'ajuts al transport escolar 2022-2023

L'Ajuntament de Ses Salines vol ajudar a les famílies a suportar el cost afegit que implica la inexistència de Institut d'educació secundària (IES)

Convocatòria pública de subvencions relatives a l'estudi per el curs acadèmic 2022-2023

La present convocatòria té per objecte garantir la igualtat de tots els ciutadans al dret a l'educació, establint una sèrie d'ajudes destinades a c

Atorgament ajuts i beques 2022-2023

Ajuts al transport escolar, beques a l'estudi i ajuts a l'esport.

Convocatòria pública de subvencions relatives a la promoció dels esportistes locals 2022-2023

La present convocatòria té per objecte fomentar l'esport dins del municipi i en particular recolzar a aquells esportistes locals, que reunint condi