El Consistori

EQUIP DE GOVERN

Juan Rodríguez Ginard (Populars); batle

 • Hisenda
 • Cementiri
 • Personal
 • Medi Ambient
 • Turisme
 • Cultura i Patrimoni
 • Educació i Primera infància

Miquel Rigo Barahona (Pi); primer tinent de batle

 • Promoció econòmica
 • Brigada manteniment i enllumenat públic
 • Comerç

Jaume Mora Niell (Populars); segon tinent de batle

 • Urbanisme

Colau Escales Salvà (Ciudadanos); tercer tinent de batle

 • Oci i temps lliure
 • Protecció Civil
 • Policia

Guillem Francesc Mas Bonet (Populars)

 • Joventut
 • Festes
 • Esports
 • Participació ciutadana

Dolores Sánchez Bonet (Populars)

 • Acció social
 • Sanitat
 • Immigració
 • Mercats
   

OPOSICIÓ

Bernat Roig Galmés (Endavant)

Ana Mª Peralta Martínez (Endavant)

Josefina Tur Marí (Endavant)

Antonia Garcías Uréndez (Endavant)

José Luís Bastante Benito (Endavant)