Visita Autoguiada

La visita als indrets d’interès arqueològic del nucli urbà de ses Salines es pot dur a terme de forma autoguiada, amb l’ajut d’un telèfon mòbil.
Els codis QR corresponents a cadascun d’aquests indrets es poden localitzar al mapa:

  1.  El jaciment arqueològic del nucli urbà de ses Salines (850/800 aC – segle VI dC).
  2. L’època talaiòtica (850/800 aC – 550 aC) i postalaiòtica (550 aC – 123 aC).
  3. La conquesta romana de les illes Balears (123 aC).
  4. El fort militar tardorepublicà (final del segle II aC).
  5. Proveïment i emmagatzematge d’aliments.
  6. L’època tardorepublicana i altimperial (final del segle II aC – segle II dC).
  7. El món dels morts.
  8. Els segles de l’antiguitat tardana (segles IV – VI dC).