Els segles de l’antiguitat tardana (segles IV – VI dC)

Les activitats econòmiques i la gestió dels residus

La vida a l’assentament romà de ses Salines va perdurar durant els primers segles de l’antiguitat tardana. Sobre l’espai obert d’època romana imperial documentat al jardí de la rectoria, es van anar dipositant alguns estrats amb abundants restes d’escombraries: fragments ceràmics, restes de fauna i d’escòries de ferro.

Sabem, per tant, que aquesta àrea va ser emprada com un dels abocadors de l’assentament tardoromà, durant la primera meitat del segle V dC.

L’estudi de les deixalles ens ha informat de les activitats econòmiques i de la vida quotidiana dels seus habitants.

Com a la majoria de romans d’aquest moment, els agradava menjar amb les ceràmiques fines que es produïen a la zona de Tunísia (sigillata africana D), d’on també importaven ceràmica per cuinar.

Pel que fa a la seva alimentació, sobretot pels caprins (cabres o ovelles), sembla que els saliners del segle V dC tenien una preferència culinària per la carn, els bòvids i la daina, un cèrvid que havia estat  introduït a les nostres illes per a la caça als segles II-III dC.

Per concloure, la presència d’una quantitat important d’escòries de ferro ha permès conèixer l’existència d’una ferreria, que degué ocupar un lloc a l’assentament no molt lluny de l’espai on es gestionaven els residus.