Servei de retirada amb grua de vehicles de la via pública en el terme municipal de Ses Salines (licitació deserta)