Convocatòria borsa de treball per proveir necessitats urgents existents en la policia local

10-Juny-2019

Amb personal funcionari interí de l'Ajuntament de Ses Salines.