Convocatòria borsa policia local de l'Ajuntament de Ses Salines

21-Febrer-2020

Constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l'Ajuntament de Ses Salines mitjançant el procediment extraordinari d'accés.