Convocatòria d'una borsa extraordinària i urgent per a la cobertura en Comissió de Serveis d'una plaça de la categoria d'oficial de Policia Local

11-Octubre-2019
Publicam les bases de la convocatòria.