“FIRA ESPECTACLE DE SES SALINES”

03-Abril-2024

L’ajuntament de Ses Salines, com cada any, des de fa 37 anys, organitza la “FIRA ESPECTACLE DE SES SALINES”, que com vostè molt bé sap inclou nombroses mostres i espectacles que converteixen la nostra fira en una de les més atractives de Mallorca.

Per facilitar la seva participació com a Mestre Artesà en aquesta fira, posarem a la seva disposició una oficina per a que vostè pugui venir a concretar el seu lloc per al dia 1 de maig de manera presencial. O també, podreu tramitar-ho de manera telemàtica mitjançant el correu electrònic firasessalines@gmail.com.

HORARI I DATES D’INSCRIPCIÓ

L'oficina romandrà oberta de dilluns a divendres amb l’horari següent 10:00h a 13:00h el mes d’abril (festius no inclosos). El termini de reserva i pagament son:

Els dies 4-5-8-9-10-11-15 per al participants amb antiguitat.
I els dies 16-17-18-19-22-23-24-25-26 per a els nous participants.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

TOTS els participants amb antiguitat o nous han de presentar la següent documentació sense falta. Si no es presenta tota la documentació necessària i en vigor no es podrà fer el tràmit ni presencialment ni via telemàtica. Un cop entregada la documentació necessària i en vigor, els participants hauran de pagar el preu corresponent de l’estand ocupat.

Documentació a presentar a la oficina:
- Sol·licitud o instancia emplenada (es podrà descarregar a la pàg. Web del Ajuntament). (tots)
- Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil. (tots)
- Còpia del rebut vigent de l’assegurança de responsabilitat civil. (tots)
- Còpia del certificat de la "carta de Mestre Artesà". (en cas de ser Mestre Artesà)
- Còpia del carnet de manipulador d'aliments o document sanitari que ho acrediti (en el cas de venda d'aliments o begudes)
- Còpia de la certificació d’activitats itinerants de cada activitat. (en cas d’activitat itinerant)
- Còpia de la declaració responsable d’instal·lació, inici i exercici d’activitat itinerant de cada activitat. (en cas d’activitat itinerant)

Documentació a presentar per correu electrònic firasessalines@gmail.com
La documentació es la mateixa que a presentar a la oficina (mirar el llistat “ Documentació a presentar a la oficina “ anterior) més el comprovant de l’ ingrés de l’import de l’estand. Tota la documentació s’ha de presentar en format/arxiu PDF. Les passes a seguir de manera telemàtica son les següents:

1. El participant enviarà la sol·licitud o instancia emplenada al correu electrònic firasessalines@gmail.com amb l’assumpte “fira2024_el seu nom”. Si el participant té antiguitat pot facilitar el numero de l’estand d’altres anys al correu.

2. Nosaltres confirmarem la rebuda del correu de la següent manera. En cas de participants amb antiguitat confirmarem l’estand i direm l’ import a pagar total. I en cas de participants nous us assignarem un estand que s’adapti als metres sol·licitats i direm l’import a pagar total.

3. Un cop confirmat l’estand el participant ha de fer l’ ingrés de l’import a pagar total de l’estand o estands al numero de compte ES53 2100 0163 7102 0000 0442 amb el concepte “ fira2024”.

4. Seguidament el participant un cop fet l’ ingrés enviarà tota la documentació necessària i en vigor (mirar el llistat “ Documentació a presentar a la oficina “ anterior) en format/arxiu PDF juntament amb el comprovant de l’ ingrés.

5. I per finalitzar confirmarem l’arribada de la documentació necessària i en vigor amb el comprovant de l’ ingrés al participant enviant un correu electrònic de “REBUT tot en ordre!”.

ATENCIÓ
L’AJUNTAMENT ES RESERVA EL DRET A MODIFICAR I REALITZAR UNA NOVA UBICACIÓ DE TOTS ELS LLOCS DE LA FIRA, PER AL MILLOR FUNCIONAMENT DE LA MATEIXA. I es vol recordar que l’antiguitat no és l’únic valor a tenir en compte a l’hora d’adjudicar el lloc. També li recordem que el lloc és individual i intransferible, pel que cada interessat ha de sol·licitar-lo i abonar-lo particularment sense poder cedir-lo o compartir-lo amb un altre venedor. Si a les 9:00h l’1 de maig el lloc no ha estat ocupat o en el cas de deixar el lloc buit, serà susceptible de que sigui venut a un altre comerciant i es penalitzarà als participants amb antiguitat perdent aquesta automàticament.