Guia de corresponsabilitat

08-Setembre-2022

El confinament producte de la pandèmia del COVID-19 va visibilitzar la tremenda tasca de treball no remunerat que passa a l'interior de les llars, essent les dones les que a la seva gran majoria fan les tasques domèstiques i de cura. El futur post pandèmia ha de ser un en què l'equitat de gènere sigui una meta per a totes les persones i per això és clau treballar en la corresponsabilitat dins de les llars. Mentre la càrrega del treball no remunerat segueixi recaient exclusivament en les dones, seguirem presenciant obstacles per assolir la igualtat de gènere.