L’Ajuntament de Ses Salines contrata cinc persones durant sis mesos amb el programa SOIB Reactiva 2022

13-Març-2023

L’Ajuntament de Ses Salines ha contractat durant sis mesos a sis persones gràcies al programa d’ajuts SOIB Reactiva 2022, promogut pel SOIB i finançat per la Conferència Sectorial d’Ocupació i d’Assumptes Laborals. Aquest, es configura com una política activa de foment de l'ocupació per tal de generar oportunitats d'inserció laboral en què les persones joves i les que estan en situació de desocupació de llarga durada puguin millorar l'ocupabilitat mitjançant l'adquisició d'experiència i la pràctica de competències professionals.

El SOIB Reactiva 2022 es distribueix en dues linies d’ajuts. Línia 1: adreçada a persones joves desocupades majors de 16 i menors de 30 anys. Línia 2: adreçada a persones desocupades de 30 anys o més, en situació de desocupació de llarga durada. Aquests ajuts es troben emmarcats en l'Agenda Balear 2030; concretament, dins l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 8: «Treball digne i creixement econòmic».

L’Ajuntament, a través d’aquest programa, ha contractat a la Linia 1, dues persones joves, menors de 30 anys i mitjançant la Linia 2, s’ha contactat tres persones majors de 30 anys. Totes elles han estat contractades com a peons i peones d'obres públiques, per dur a terme les tasques de Manteniment i neteja de carrers, places i espais públics del municipi de Ses Salines, tant al nucli urbà de Ses Salines i el de la Colònia de Sant Jordi, tasques de manteniment del passeig de la Colònia de Sant Jordi i manteniment d'elements urbans. El projecte s’ha iniciat el 20 de desembre amb la contractació de les persones de la Linia 1, i al mes de febrer de 2023 s’han contractat els treballadors de la Linia 2. Cada contractació és per sis mesos i finalitza a l’agost de 2023.

Per desenvolupar aquest projecte el SOIB ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Ses Salines de 47.975,00 €, per contractar un total de 5 persones, amb càrrec a les partides dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022 i 2023. 19.190,00 € per les contractacions de la Linia 1 i 28.785,00 € per les de la Linia 2.

soib