18-Informació pública de l’esborrany l’ordenança municipal d’ús i aprofitament de les platges i punts de bany del terme municipal de Ses Salines