Notícies

19-Abril-2023
Borsa d’interins d’un lloc de funcionari/funcionaria. Enginyer/a tècnic industrial
A continuació es transcriuen les bases que regiran la present convocatòria, les quals han estat aprovades per Decret de la Batlia de data 30 de març de 2023.
17-Abril-2023
Programa S.I.C.T.E.D.  (Sistema Calidad Turístico en Destino)
El Ayuntamiento de Ses Salines y su consultor externo (Iqualtur), le invitan a participar en el programa S.I.C.T.E.D.  (Sistema Calidad Turístico en Destino) que tiene por objetivo impulsar la Calidad Turística de los servicios turísticos del municipio de Ses
04-Abril-2023
Fira-espectacle de Ses Salines
L’Ajuntament de Ses Salines, com cada any, des de fa 36 anys, organitza la “FIRA ESPECTACLE DE SES SALINES”, que com vostè molt bé sap inclou nombroses mostres i espectacles que converteixen la nostra fira en una de les més atractives de Mallorca.